Physician Referral Intelligence

Eén enkele trouwe verwijzende arts kan een aanzienlijk verschil maken voor de financiële gezondheid van uw ziekenhuis. Om zeker te zijn dat uw activiteiten inzake patiëntenrekrutering geoptimaliseerd worden, kunt u uw strategie baseren op Physician Referral Intelligence (PRI). 
Contacteer ons

Inzicht in de herkomst van de verwijzingen van patiënten.

Om zeker te zijn dat uw activiteiten inzake patiëntenrekrutering geoptimaliseerd worden, kunt u uw strategie baseren op Physician Referral Intelligence (PRI). PRI’s geo-mapping informatie toont de herkomst van uw inkomende patiënten per verwijzende arts of per specialisatie, en toont hoe verwijzingstrends gaandeweg veranderen.

De beste manier om nieuwe patiënten aan te trekken en uw activiteiten uit te breiden

  • Voer kruisverwijzingen uit tussen de gegevens van uw rekruteringsactiviteit en een selectie van onze OneKeyTM database
  • Voer een operationele controle uit van de kwaliteit van uw artsendatabase, en bewaar up-to-date informatie over alle artsen in uw zorgregio (ongeacht of ze al dan niet patiënten verwijzen), zoals hun universiteit, afstudeerdatum, specialisatie, anciënniteit enz. Uiteraard wordt de informatie verzameld en verwerkt met respect voor de rechten van de betrokkene en in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR).

Rekruteringsactiviteiten optimaliseren op basis van verwijzingspatronen en -potentieel

  • Weten welke artsen het meeste verantwoordelijk zijn voor uw inkomende patiënten
  • Oudere artsen identificeren die mogelijk met pensioen zullen gaan, en weten wie hun praktijk zal overnemen
  • Verwijzingstrends in de loop der tijd traceren om te begrijpen wat veranderende verwijzingsgewoonten bevordert
  • Strategieën ontwikkelen ten aanzien van niet-verwijzende artsen
  • De relatie tussen de verwijzende arts en de behandelende arts in uw ziekenhuis begrijpen