Care Pathway Analytics

Het parcours van anonieme patiënten binnen uw ziekenhuis traceren, per pathologie. Interesse om meer te weten te komen over hoe IQVIA uw ziekenhuis kan helpen meer waarde en betere resultaten te bieden?
Contacteer ons

Hoe kunt u de resultaten van de patiënten verbeteren en het gebruik van de middelen optimaliseren als u niet duidelijk weet welk traject verschillende types van patiënten afleggen binnen uw ziekenhuis en welke diensten ze gebruiken? Care Pathways Analytics stuurt uw patiëntengegevens door onze analytische motor om een visuele voorstelling te krijgen van de zorgtrajecten in uw ziekenhuis voor een bepaalde pathologie. Met dat inzicht kunt u knelpunten in de zorg wegwerken, middelen beter toewijzen en een case uitbouwen om een uitmuntendheidcentrum te worden voor een bepaalde pathologie.
 

Inzicht om transformatieve verandering te ondersteunen

Transparante patiëntenstromen binnen uw ziekenhuis bieden u de mogelijkheid om:

  • Klinische resultaten te verbeteren door ongewenste variaties in de zorg en het risico op fouten te verminderen
  • De diagnose en behandeling te versnellen als subprocessen parallel kunnen worden uitgevoerd
  • De ervaring van de patiënt te verbeteren dankzij een grotere consistentie van de professionele benaderingen
  • De kosten te drukken door onbenutte capaciteit aan te wenden en de middelen beter te beheren
  • De jobtevredenheid te verhogen, aangezien personeelsleden meer autonomie hebben op het vlak van patiëntenzorg

De toepassing van Care Pathways Analytics is een snel en eenvoudig proces dat wordt uitgevoerd in samenwerking met u.

  • We bepalen de studieparameters samen met u
  • Ons analytisch platform analyseert uw gegevens om actuele patiëntenstromen te identificeren
  • Samen identificeren we het ideale patiëntentraject en opportuniteiten voor verbetering
  • We helpen u om optimaliseringsprojecten te implementeren
  • We voeren het analytische proces opnieuw uit om de impact van uw veranderingen te meten