Forcea HealthMetrics

Hoe deelt u de metingen van de prestaties van uw ziekenhuis met iedereen die deze feedback nodig heeft – vooral als verschillende domeinen en niveaus van de organisatie verschillende inzichten nodig hebben? Het antwoord luidt Forcea HealthMetrics, een gespecialiseerde scorecarding waarmee u uw vooruitgang gemakkelijk kunt visualiseren en interpreteren vanuit verschillende standpunten binnen de organisatie.
Contacteer ons

Een scorecarding tool om uw KPI’s (Key Performance Indicators) op te volgen.

Forcea HealthMetrics laadt gegevens automatisch vanuit het Forcea HealthReport warehouse, alsook vanuit andere bronnen. Dit staat borg voor een maximale productiviteit en minimale risico’s op fouten. De tool stelt vervolgens de KPI’s voor die gekoppeld zijn aan de strategische doelstellingen van uw ziekenhuis. De scorecards zijn volledig configureerbaar, zodat u de rapporteringparameters en -structuur kunt definiëren, evenals de methoden voor de berekening van de KPI’s en de beveiligingsinstellingen.

Een flexibele en gebruiksvriendelijke tool

Forcea HealthMetrics is speciaal ontworpen om volledig afgestemd te kunnen worden op uw behoeften, met:

  • Een waaier van methoden en doelwaarden. U kunt de indicatoren die gelinkt zijn aan uw objectieven berekenen en opvolgen volgens verschillende methoden, waaronder vergelijking ten opzichte benchmarks’.
  • Een handige configuratie-interface. U kunt uw rapporteringstructuur definiëren, ratio’s of complexere KPI’s definiëren, en zelfs de status- en kleurencodes van reële waarden vs. doelwaarden personaliseren.
  • Flexibele technologie. De oplossing is platformonafhankelijk, en de rapportering gebeurt aan de hand van toonaangevende tools zoals IBM Cognos® en Qlik Sense®.
  • De mogelijkheid om de gebruikerstoegang te controleren. U kunt de toegang tot de gegevens beperken op basis van uw organisatorische vereisten.
  • Automatische gegevensverversing. Hebt u dagelijks bijgewerkte gegevens nodig? Of eerder wekelijks? U kunt de updateplanning zelf bepalen, en daarna is er geen manuele tussenkomst meer vereist.