Konsulentydelser

Få det bedste ud af jeres sundhedsdata og systemer med hjælp fra IQVIAs konsulenter. Vi har et stærkt fokus på at skabe sammenhæng og finde løsninger, som virker i samarbejde med vores kunder – og vi kender sundhedsvæsnet indefra.
Kontakt os idag

Mere strategisk brug af sundhedsdata

Hos IQVIA ved vi, at der er mange udfordringer at tage fat på i sundhedssektoren, hvor bl.a. manglen på datadeling vanskeliggør tværsektoriel vidensdeling og derfor også mere strategisk brug af sundhedsdata. Sundhedssektoren undergår samtidig mange forandringer i form af udvikling og implementering af nye IT-systemer, udrulning af digitale løsninger, opgaveflytning på tværs af sektorer og meget, meget mere!

Vi tilbyder en lang række af ydelser, der er skræddersyet til det danske sundhedsvæsen. Vores konsulenter har konkret erfaring med sundhedsinnovation og implementering af tiltag for at fremme digitalisering i sundhedssektoren, eksempelvis understøttet af løsninger baseret på kunstig intelligens.

Vores sundhedsfaglige og kliniske forståelse kombineret med brugen af teknologier og sundhedsdata giver os mulighed for at levere services og løsninger, der efterspørges hos de danske hospitaler, regionerne og kommunerne. Vi anvender data til at finde mønstre og tendenser. Når vi kender mønstre, ved vi, hvornår noget adskiller sig fra det kendte. Uoverensstemmelser kan være et resultat af fejl i data, men det kan også være en indikation af, at der er en udfordring, der skal løses.

Vores team af konsulenter i det danske Healthcare Team, tager alt det bedste fra IQVIA over hele verden og hjælper danske patienter og borgere med at få en bedre behandling.

Eksempler på IQVIA konsulentydelser:

  • Adgang til og strukturering af dataopgørelser
  • Afdækning af datakvalitet
  • Udarbejdelse af dataopgørelser baseret på multible datakilder til fx ledelsesinformation på hospitalsafsnit eller i den kommunale hjemmesygepleje
  • Effektvalidering af indsatser
  • Bedre kapacitetsstyring af det kommunale genoptræningsområde
  • Datadrevet ledelse via bedre ledelsesinformation
  • Kunstig intelligens – udvikling af værktøjer til beslutningsstøtte via prædiktive analyser