De CFO in de corona-frontlinie

mei 27, 2020

“De rol van de CFO in deze Covid-19 crisis is tweevoudig. Enerzijds stabiliseren op de kortere termijn en anderzijds het bedrijf klaarmaken voor herstel op de langere termijn… Uit voorgaande crisissen blijkt dat CFO’s die een balans kunnen vinden tussen deze twee uitdagingen beter in staat zijn hun organisatie door moeilijke tijden te loodsen en voor te bereiden op een spoedig herstel”, schrijft Kristof Stouthuysen, Associate Professor Management Accounting aan de Vlerick Business School en KU Leuven, in het april-nummer van FD magazine. Hij ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor voorspellingsmodellen en simulaties. De invulling en uitvoering van die dubbele verantwoordelijkheid van de CFO hoeft echter geen toekomstmuziek te zijn, zo zegt Lies Janssens van IQVIA Healthcare: “De datawarehousing tools die de ziekenhuizen op dit moment gebruiken, zoals Forcea HealthReport Planning, laten CFO’s nu al toe die gecombineerde rol op te nemen van stabiliseren en voorbereiden.”

“Artificiële intelligentie komt er zeker aan. Op dit moment is implementatie doorheen het Belgische ziekenhuis echter nog niet aan de orde, zelfs verre van. Het gaat nog vooral om individuele experimenten”, zegt Lies Janssens. “Maar met tools zoals Forcea HealthReport Planning kan de CFO nu al doen wat hem of haar gevraagd wordt. Zo kan u met Forcea HealthReport Planning tijdens het boekjaar al een financiële forecast opstellen en het budget van het volgende boekjaar berekenen. En dat alles op basis van correcte kwartaal- of halfjaarlijkse resultaten die snel en gemakkelijk centraal verzameld en beheerd worden.”

Kasposities bepalen en voorspellen wordt een cruciale taak in 2020. Stouthuysen wijst erop dat zulke voorspellingsmodellen gauw complex worden. “Ook daarin bieden datawarehouse tools brede oplossingen”, vertelt Lies Janssens. “Forcea HealthReport Planning laat een brede waaier aan simulaties toe, zeker in een off-jaar. Je kan de basis veranderen, je kan het effect van corona aanzien als een percentagewijziging op een aantal posten of berekeningen, je kan een minimum of maximum effect voorstellen op bijvoorbeeld Profit & Loss, en ga zo maar door. De mogelijkheden zijn bijzonder uitgebreid.”

Stouthuysen schrijft, “CFO’s die vandaag nog steeds vertrouwen op Excel om hun liquiditeitspositie te bepalen en te voorspellen, vissen helaas achter het net.” Lies Janssens kan de beperkingen van Excel alleen maar beamen: “Excel is lang de go-to software van de cijferaars geweest, maar voor een ziekenhuis is dit lastig werken zonder garantie op correcte data en analyses. Men heeft immers geen geen real-time inzicht in het dataverzamelingsproces en waar de budgethouders zitten, en veranderingen aanbrengen is moeilijk. Een tijdrovend budgetteringsproces op basis van Excel laat meestal geen tijd voor echte analyse.”

Geautomatiseerde voorspellingsmodellen, real-time informatieverzameling en opvolging, deep en machine learning,… het potentieel van AI voor de ziekenhuis-CFO is inderdaad indrukwekkend. Maar terwijl dat potentieel onderzocht en geconcretiseerd wordt, heeft de CFO nu al de middelen om zijn of haar ziekenhuis door 2020 te loodsen. “Het is geen verhaal van óf Excel óf AI. De digitalisering van de financiële afdeling van het ziekenhuis is al een feit met het brede gebruik van datawarehousing software. Geen enkele technologie zal van 2020 een gemakkelijk jaar maken. Maar oplossingen zoals de Forcea HealthReport Planning en Finance modules geven ziekenhuis-CFO’s flexibiliteit, tijdswinst en accuraatheid en zo ruimte voor de analyses, simulaties en forecasts die nu broodnodig zijn”, concludeert Lies Janssens