IQVIA CRA School

IQVIA CRA School to program dla osób pragnących rozpocząć karierę w badaniach klinicznych. Kurs pozwala zapoznać się z obszarem i uzyskać wiedzę przydatną w pracy m.in. w rolach Monitora, Koordynatora, czy Administratora Badań Klinicznych.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w sobotę oraz sobotę i niedzielę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31 w terminie 5 października 2019 – 2 lutego 2020.

Tematyka zajęć:

  • planowanie, zarządzanie oraz prowadzanie badań klinicznych;
  • regulacje prawne, podstawowe dokumenty oraz wymagania dotyczące procesu wdrażania leku;
  • nadzorowanie i przestrzeganie prawidłowości prowadzenia wszystkich etapów badania klinicznego z uwzględnieniem procesu kontrolowania jakości;
  • współpraca różnych organizacji i jednostek zaangażowanych w proces badania klinicznego, w tym również ośrodka badawczego;
  • warsztaty i symulacja dotycząca różnego rodzaju wizyt monitorujących i różnorakich form monitorowania.

Kadra
Najwyższą jakość IQVIA CRA School zapewnia profesjonalna kadra, którą stanowią menadżerowie, dyrektorzy, trenerzy oraz inni pracownicy firmy IQVIA, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w strukturach globalnych oraz międzynarodowych projektach klinicznych.

Wymagania
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do IQVIA CRA School powinni posiadać wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinie nauk medycznych lub pokrewnych. Wskazana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wysłać CV do 17 września 2019 na adres e-mail: contact.craschool@iqvia.com

Opłaty
Warunkiem uczestnictwa w IQVIA CRA School jest uiszczenie przez Uczestnika opłaty

w wysokości 5.000 PLN brutto w jednej lub w dwóch równych ratach:

  • wpłata jednorazowa: do 2 października 2019;   
  • wpłata ratalna: pierwsza rata do 2 października 2019; druga rata do 23 października 2019.

Planowane terminy zajęć:

5, 6, 13, 19, 20 października 2019
9, 10, 17, 23, 24, 30 listopada 2019
1, 7, 8, 15 grudnia 2019
11, 12, 18, 19 stycznia 2020
1, 2 lutego 2020
UWAGA! Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Pomyślne ukończenie IQVIA CRA School potwierdzone zostanie Certyfikatem Uczestnictwa

IQVIA CRA School potwierdzi uruchomienie kursu po zgromadzeniu minimalnej liczby uczestników - 20 osób.