IQVIA™ CRA School

IQVIA™ CRA School to program dla osób pragnących rozpocząć karierę w badaniach klinicznych. Kurs pozwala zapoznać się z obszarem i uzyskać wiedzę przydatną w pracy m.in. w rolach Monitora, Koordynatora, czy Administratora Badań Klinicznych 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w sobotę oraz sobotę i niedzielę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31 w terminie 10 listopada 2018 – 24 lutego 2019

Tematyka zajęć:

  • planowanie, zarządzanie oraz prowadzanie badań klinicznych;
  • regulacje prawne, podstawowe dokumenty oraz wymagania dotyczące procesu wdrażania leku;
  • nadzorowanie i przestrzeganie prawidłowości prowadzenia wszystkich etapów badania klinicznego z uwzględnieniem procesu kontrolowania jakości;
  • współpraca różnych organizacji i jednostek zaangażowanych w proces badania klinicznego, w tym również ośrodka badawczego;
  • warsztaty i symulacja dotycząca różnego rodzaju wizyt monitorujących i różnorakich form monitorowania.
Kadra

Najwyższą jakość IQVIA™ CRA School zapewnia profesjonalna kadra, którą stanowią menadżerowie, dyrektorzy, trenerzy oraz inni pracownicy firmy IQVIA™, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w strukturach globalnych oraz międzynarodowych projektach klinicznych.

Wymagania

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do IQVIA™ CRA School powinni posiadać wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinie nauk medycznych lub pokrewnych. Wskazana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wysłać CV do 15 października 2018 na adres e-mail: contact.craschool@iqvia.com

Opłaty:

Warunkiem uczestnictwa w IQVIA™ CRA School jest uiszczenie przez Uczestnika opłaty 

w wysokości 5.000 PLN brutto w jednej lub w dwóch równych ratach:

  • wpłata jednorazowa: do 7 listopada 2018;  
  • wpłata ratalna: pierwsza rata do 7 listopada 2018; druga rata do 30 listopada 2017.

Planowane terminy zajęć:

10, 17, 24, 25 listopada 2018
1, 8, 9, 15 grudnia 2018
5, 12, 13, 19, 20, 26 stycznia 2019
16, 17, 23 (egzamin), 24 lutego 2019
UWAGA! Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Pomyślne ukończenie IQVIA™ CRA School potwierdzone zostanie Certyfikatem Uczestnictwa

IQVIA™ CRA School potwierdzi uruchomienie kursu po zgromadzeniu minimalnej liczby uczestników - 20 osób.