IQVIA CRA School

IQVIA CRA School to program dla osób pragnących rozpocząć karierę w badaniach klinicznych. Kurs pozwala zapoznać się z obszarem i uzyskać wiedzę przydatną w pracy m.in. w rolach Monitora, Koordynatora, czy Administratora Badań Klinicznych.

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w sobotę oraz sobotę i niedzielę na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, ul. Chodakowska 19/31 w terminie 14 marca 2020 – 29 czerwca 2020.

Tematyka zajęć:

  • planowanie, zarządzanie oraz prowadzanie badań klinicznych;
  • regulacje prawne, podstawowe dokumenty oraz wymagania dotyczące procesu wdrażania leku;
  • nadzorowanie i przestrzeganie prawidłowości prowadzenia wszystkich etapów badania klinicznego z uwzględnieniem procesu kontrolowania jakości;;
  • współpraca różnych organizacji i jednostek zaangażowanych w proces badania klinicznego, w tym również ośrodka badawczego;
  • warsztaty i symulacja dotycząca różnego rodzaju wizyt monitorujących i różnorakich form monitorowania.

Kadra
Najwyższą jakość IQVIA CRA School zapewnia profesjonalna kadra, którą stanowią menadżerowie, dyrektorzy, trenerzy oraz inni pracownicy firmy IQVIA, posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w strukturach globalnych oraz międzynarodowych projektach klinicznych.

Wymagania
Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do IQVIA CRA School powinni posiadać wykształcenie wyższe, preferowane w dziedzinie nauk medycznych lub pokrewnych. Wskazana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy wysłać CV do 6 marca 2020 roku na link: https://iqvia.wd1.myworkdayjobs.com/IQVIA/job/Warsaw-Poland-QWAW/IQVIA-CRA-School_R1119744-1

Opłaty
Warunkiem uczestnictwa w IQVIA CRA School jest uiszczenie przez Uczestnika opłaty

w wysokości 5.000 PLN brutto w jednej lub w dwóch równych ratach:

  • wpłata jednorazowa: do 11 marca 2020 roku;
  • wpłata ratalna: pierwsza rata do 11 marca 2020 ; druga rata do 2 kwietnia 2020.

Planowane terminy zajęć:

14,15,21,22,28,29 marca 2020
5,19 kwietnia 2020
9,10,16,17,23,24,30,31 maj 2020
20,21,27,28 czerwca 2020
UWAGA! Terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

Pomyślne ukończenie IQVIA CRA School potwierdzone zostanie Certyfikatem Uczestnictwa

IQVIA CRA School potwierdzi uruchomienie kursu po zgromadzeniu minimalnej liczby uczestników - 20 osób.