Samen sta je sterker
Astrid van de Guchte, Manager Strategic Accounts Hospital
Blog
Oct 04, 2019

Na het samengaan van IMS en Quintiles tot IQVIA in oktober 2016 zijn onze missie en visie veranderd, wij willen de gezondheidzorg in Nederland samen met de zorgprofessionals verbeteren. De gezondheidszorg vooruit helpen kan alleen samen met de beroepsoefenaars uit verschillende ziekenhuizen en andere zorginstellingen. We nemen u de komende weken middels deze linkedIn posts mee in IQVIA haar missie en visie. 

IQVIA, de Human Data Science Company™

Ons uiteindelijke doel is om de gezondheidszorg wereldwijd te verbeteren. Een manier om hieraan bij te dragen is de ziekenhuisapotheker te ondersteunen middels tools waarmee gegenereerde inzichten kunnen worden vertaald in stuurinformatie. U kunt de regierol bij de besluitvorming rondom het medicatiebeleid extra ondersteunen t.b.v. de patiënt en daarmee de toegevoegde waarde van de ziekenhuisapotheker inzichtelijker maken zowel binnen het ziekenhuis als daarbuiten.

Met alles wat we doen willen we bij dragen dat ‘zorg op maat’ elke dag een stap dichter bij komt. 

Inzicht in zorg

De gezondheidszorg is een branche gericht op het helpen van mensen. Als wereldwijde organisatie maken wij ons sterk voor de voortuitgang van deze menselijke gezondheidszorg. Wij zetten ons in om waardevolle en waarheidsgetrouwe inzichten en uitkomsten te bieden die zorgverleners kunnen benutten in hun dagelijkse werk. Daarmee dragen we bij aan betere uitkomsten voor de volksgezondheid. Wij vertalen uw gegevens naar op maat gemaakte stuurinformatie, benchmarks en rapportages. Anderzijds kunnen de inzichten worden aangeboden voor wetenschappelijke papers, post marketing surveillance studies en RWE inzichten die op meerdere vlakken ingezet kunnen worden ter verbetering van de huidige zorg.

Waarom lid bij ons netwerk?

Ons team van experts, waaronder data-analisten, ICT-deskundigen en consultants maken gebruiksvriendelijke rapportages door uw gegevens om te zetten naar bruikbare inzichten op basis van evidence based data, zodat u beter inzicht krijgt in de resultaten van uw zorg. Zo kunnen analyses bijvoorbeeld op het gebied van persistence en compliance er toe bijdragen dat uw patiënt de optimale behandeling krijgt. 

Hoe zit dat met privacy wetgeving?

Wij zijn gespecialiseerd in de levering van producten en diensten aan organisaties in de gezondheidszorg en biowetenschappen. Hierom zijn we up-to-date met de data protectie wetgeving in de Europese Unie (EU) en Nederland, ook bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Nederland en de General Data Protection Regulation (GDPR) in de EU. De stappen die wij genomen hebben zorgen ervoor dat wij compliant zijn aan deze regelgeving. Onze data-protectie specialisten werken ‘GDPR prove’. Het IQVIA privacy beleid is te raadplegen via www.iqvia.com/about-us/privacy

Wij zoeken partners die hetzelfde doel voor ogen hebben

Geïnteresseerd en benieuwd hoe onze consultants met meer dan 30 jaar ervaring uw werk inzichtelijker kunnen maken? Neem vast een blik op onze website https://iqvia.com/nl-nl/locations/netherlands of neem vrijblijvend contact op met Astrid van de Guchte.

Tot volgende week, IQVIA

 
You may also be interested in
Contact Us
Contact Us

Email Us

Get in touch today to discover the right solutions for you.

Call Us

We are pleased to speak with you during our standard business hours.

U.S. Toll-Free only
+1 866 267 4479

For international call please find a number in our toll-free list.