Stat og kommuner

Vi ved, ligeså vel som jer, at en sundhedsfaglig indsats er bredspektret og derfor påvirker mange områder af den statslige og kommunale organisation. Et effektivt samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger øger mulighederne for at opnå konkrete resultater i såvel forebyggelse som behandling. Men man skal have konkret viden at handle ud fra, så beslutninger bliver baseret på den rigtige information.
Kontakt os idag

En sundhedsstrategisk løsning fra IQVIA betyder, at jeres sundhedsforebyggende arbejde bliver målrettet, og at jeres ressourcer bruges der, hvor behovet er.

Med løsningen får I nemlig et samlet overblik over borgerens sundhedsforløb.

Løsningen giver jer mulighed for at arbejde på tværs i eksempelvis kommunen, fordi den gør det nemt at forholde sig til den tilgængelige information. Eksempelvis får I mulighed for at afdække sygdomsmønstre i forskellige aldersgrupper og boligområder i jeres kommune, så jeres forebyggende arbejde bliver endnu mere målrettet og effektivt.

  • Guldborgssund Kommune
  • Vejle Kommune
  • Statens Seruminstitut
     

Guldborgsund Kommune

Fra KOL til skimmelsvamp

Mulighederne for at skabe både bedre patientoplevelser men også at spare mange ressourcer er nært foreliggende. Det kræver dog overblikket. I Guldborgsund Kommune har man eksempelvis længe haft mange ældre med KOL. Det var derfor naturligt at antage, at de mange ressourcer, der blev brugt på indlæggelser og behandling af patienter med lungeproblemer, var på grund af netop denne gruppe borgere.

Men efter at have fået mere indsigt i deres data ved hjælp af en business intelligence løsning, gik det op for dem, at mange af disse indlæggelser var børn i aldersgruppen 0-1 år. Hvad de data yderligere fortalte dem var, at disse børn alle kom fra de samme områder i regionen, og at den underliggende årsag var et udbrud af skimmelsvamp i netop dette boligområde.

Regionen og kommunen gik altså nu fra blot at behandle de mange lungepatienter til nu at kunne gøre en forebyggende indsats. Det betyder både en bedre patientoplevelse men i høj grad også besparelse. Alt sammen fordi data er blevet delt og synliggjort.

 

Vejle Kommune

For Vejle Kommune har IQVIA leveret en ‘Sundhedsstrategisk løsning (SSPV)’. Derudover har vi et forløbsprogram i gang, som er et tværsektorielt samarbejde mellem kommunen samt sygehus Kolding/Lillebælt.

SSPV - Sundhedsstrategisk Planlægningsværktøj

Kommunen har et stadigt større ansvar for at sikre kvalitet i det sundheds- og forebyggende arbejde i sundhedssektoren. Hvordan klarer de det?

Sundhed handler både om forebyggelse og en effektiv indsats over for de borgere, der er i kontakt med sundhedssystemet. En sundhedsfaglig indsats er derfor bredspektret og påvirker mange områder af den kommunale organisation. Et effektivt samarbejde på tværs af sektorer og forvaltninger øger mulighederne for at opnå konkrete resultater i såvel forebyggelse som behandling. Men man skal have konkret viden at handle ud fra.

Med it-løsningen, SSPV, har de ansatte hos Vejle kommune fået klar besked om borgernes brug af sundhedsvæsenet, gruppers forløb, forebyggelige diagnoser m.m. Alt dette giver Vejle kommune mulighed for at planlægge og reagere målrettet.

Optimalt udbytte af KØS

IQVIAs konsulenter sikrede Vejle Kommune det optimale udbytte af KØS data med fokus på, hvor der kan handles. Kommunen har fået den rigtige viden og de bedste styringsværktøjer til at arbejde med sundhed og forebyggelse.

Med et klart og brugervenligt overblik er det muligt at overskue borgernes sundhedstilstand. Det motiverer også den interne videndeling, da man kan lære af hinandens måde at hjælpe og behandle borgerne på.

Desuden understøtter it-løsningen benchmarking mellem kommunerne.

 

Statens Seruminstitut

IQVIA har i en årrække samarbejde med Statens Seruminstitut omkring flere projekter. Læs bl.a. mere om VAGS projektet her.

VAGS - Visual DRG

Diagnose Relaterede Grupper (DRG) er et case-mix system udarbejdet med det formål at kunne sammenligne sygehuses produktivitet. DRG-takster beregnes ved at knytte omkostninger ved patientbehandling til de enkelte DRG-grupper.

IQVIA har leveret Visual DRG til Statens Seruminstititut. It-løsningen, VAGS (Visual Assisted Grouping maintenance System), som ligger til grund for VisualDRG, er et system til kompleks gruppering. Via VAGS oprettes homogene og relevante grupper, som der kan beregnes en gennemsnitspris ud fra.

Klar besked om produktivitet

I både offentlige institutioner og private virksomheder kan det være en fordel at dele borgerne op i grupper. Det gør det muligt at planlægge et fast handlings- og udgiftsmønster for en bestemt gruppe. Netop derfor har vi udviklet VAGS.

Ved at sætte patientgrupper i ‘kasser’ er der mulighed for at måle på de forskellige grupperinger. Hvordan er afdelingens produktivitet i forhold til en bestemt patientgruppe, og hvad er gennemsnitsprisen for behandlingen? Med VAGS får man et klart overblik over de enkelte grupper; hvordan er profilen, hvilket handlingsmønster følger og hvilken udgift er gruppen beregnet til mht. f.eks. arbejdstimer og ydelser. Kort sagt bliver data trukket fra hinanden og sat sammen i mønstre, der gør det let at prisfastsætte en ydelse.

Grupperingen gør det muligt for de ansatte at handle hurtigt og effektivt ud fra klare retningslinjer. Det giver også ledelsen et værktøj at styre ud fra, da man får et klart overblik over ressourceforbruget. It-løsningen er sat op således, at ledelsen får advarsler om produktivitet, skævt handlingsmønster eller lignende, ligesom det er muligt at lave konsekvensberegninger.