Få fuld værdi af PRO data med IQVIA Connection

PRO data udgør en unik mulighed for at få feedback direkte fra patienter omkring deres oplevelse af eget sygdomsforløb. Feedback, klinikkerne kan anvende som beslutningsstøtte i deres behandling – til gavn for både patienten, der oplever indflydelse i eget sygdomsforløb, og klinikkerne der kan sikre, at de bruger deres tid på de patienter, som har brug for det !
Kontakt os idag

Et certificeret økosystem der integrerer alle sundhedsdata

Lettere og mere korrekt indsamling af data

IQVIA Connnection indsamler gennem spørgeskemaer PRO data fra alle former for devices og kan anvendes af alle typer patienter. Hele processen fra indsamling, over analyse af data til rapportering foregår gnidningsløst og intelligent. Eksempelvis indeholder løsningen mulighed for dynamisk routing, så patienten kun bliver bedt om at udfylde relevante spørgsmål i et online spørgeskema. Eller spørgeskemaer kan designes så de præcist rammer patienten der, hvor de er i deres behandlingsforløb. Det giver mulighed for at måle og forstå, hvad der skal til for at opnå det bedste resultat – alt sammen baseret på PRO-data.

Indsamlingen af data bliver både lettere og mere korrekt, idet den foregår direkte fra kilden. Herved undgår man manuelle fejl ved indtastning af fysiske spørgeskemaer og fejltolkning af det sagte ord.

Det er muligt at opsætte intelligente algoritmer i systemet, herunder behandlingsspecifikke algoritmer, der på baggrund af de rapporterede oplysninger giver en indikation om, hvor kritisk situationen er (rød/gul/grøn) og hjælper med at vurdere behovet for ambulant kontrol.

Herved kan klinikerne reagere i realtid og prioritere de patienter, hvor behovet er størst. Samtidig slipper patienten for at blive tilset af en læge, hvis ikke det er nødvendigt.

IQVIA Connection giver klinikere

 • Fleksibilitet – Løsningen spiller sammen med alle andre systemer og integrerer diverse aktivitetsdata fra wearables
 • Adgang til kæmpe databank – IQVIA har verdens største databank af PRO spørgeskemaer, som alle er CE godkendte
 • Målrettet kommunikation – Med IQVIA Connection er det muligt automatisk at sende spørgeskemaer ud på det rette tidspunkt i forløbet
 • Færre omkostninger – Klinikere kan prioritere at kalde patienter ind, som virkelig har brug for det
 • Øget kvalitet til tiden – Automatisk validering af de indsendte data, som kommer i realtid

IQVIA Connection inddrager og informerer patienterne

IQVIA har indsamlet PRO data i England de seneste 15 år og responsen fra patienter er utrolig positiv. Patienterne sætter pris på, at det er nemt at udfylde PRO skemaer derhjemme. Herudover oplever de, at de bliver hørt og får mulighed for at fortælle om deres oplevelse af deres helbredstilstand. Patienterne føler, at de selv har indflydelse på eget sygdomsforløb og har tillid til at data anvendes korrekt. Samtidig mener de, at deres læge/plejepersonale kender dem bedre og at de selv forstår deres sygdom bedre end før.

IQVIA Connection har en patient portal, hvor patienter kan se deres egne data og eksempelvis sammenligne PRO skemaer/data over en periode. Data kan samkøres, så det er muligt at se betydning af valg, fx ny medicin, der påvirker patientens tilstand. Denne indsigt kan være med til at motivere patienterne, eksempelvis i forhold til at motionere mere.

IQVIA Connection – løsningen der binder det hele sammen

 • Baseret på 15 års erfaring/ 62 mio. årlige spørgsmål/ 100.000 månedlige spørgeskemaer
 • Kan integreres til alle typer af systemer og fungerer på alle enheder
 • Fleksibel datarapportering
 • Enkel og intuitiv løsning, der kan anvendes af alle patientgrupper
 • Muligt at anvende egne spørgeskemaer eller bruge et eksisterende PRO skema
 • Opfylder krav til GDPR og alle internationale standarder bl.a. HL7 og CDA
 • Sikrer en væsentlig højere svarprocent end traditionelle spørgeskemaer
 • Opsamler og benytter aktivitetsdata fra diverse wearables
body mapping
body mapping

Body Mapping

IQVIA Connection gør det muligt at anvende billeder af kroppen, hvor patienten kan markere smerteområder. Hvis man f.eks. trykker smerter i venstre arm er det muligt at stille uddybende spørgsmål for at tage en vurdering af patientens tilstand eller anvende algoritmer, der fortæller om det er ”normalt” eller en kritisk tilstand.

screenshot of trends
screenshot of trends

Rapporter og dashboards

IQVIA Connection giver beslutningsstøtte til klinikere både i den aktuelle situation og som et ledelsesværktøj, der giver indsigt i forbedringsmuligheder og indsatsområder. På baggrund af rapporter og dashboards kan procedurer optimeres med det resultat, at personalet kan spare tid og bruge deres ressourcer bedst muligt. 
heatmaps
heatmaps

Klinikere får data i realtid

Et øjebliksbillede af patienten, hvis tilstand bliver kategoriseret som grøn, gul eller rød, når PRO data er registreret.