BOB

Reducer udgifter til medicintilskud og bevar den gode kvalitet i behandlingen med BOB.
Kontakt os idag

Kan det billigste også være det bedste?

Ja! Det kan det! Og svaret hedder BOB – Bedst Og Billigst – en løsning udarbejdet af IQVIA. Bedst og Billigst (BOB) startede som et projekt, men er siden hen forfinet og videreudviklet til at være en færdig løsning, der allerede har sparet millioner i medicintilskud hos bl.a. Region Sjælland. Det kommer vi nærmere ind på i det følgende.

Vi kender problemstillingen

Den mest effektive måde at reducere udgifterne til receptpligtig medicin er at udskrive det billigste præparat. Det er der ikke noget nyt i. Men hvordan gør man det i praksis?

Hele problemstillingen omkring stigende medicinudgifter har tre sider:

  1. Lægen har ordinationsretten, men kan vanskeligt følge priserne, der kan ændre sig hver 14. dag.
  2. Apotekerne kan ikke tilbyde et billigere alternativ blandt forskellige lægemidler med lige god virkning.
  3. Regionen betaler, men har ingen direkte indflydelse på, hvilken medicin, der bliver udskrevet.

Det er tre problemstillinger, der til sammen gør det til en gordisk knude af proportioner, men BOB er designet til at løse lige præcis dette. Med BOB får regionen og den praktiserende læge overblik over præcist hvad hver enkelt udskriver, hvad det koster, og om der findes et billigere alternativ.

Disse data behandles af en lægemiddelkonsulent, der kan se, hvilke læger, der ligger over gennemsnittet i forhold til udgifter til medicin. Men hvordan rådgiver man de praktiserende læger uden at anfægte deres ordinationsret?

Hvert kvartal får alle læger i Regionen et brev med en opgørelse, hvori de kan se, hvordan de ligger i forhold til gennemsnittet. Det fremgår også af brevet, hvad de i givet fald kunne have sparet Regionen for, såfremt de havde valgt et billigere præparat.

Erfaringer fra Regioner, hvor BOB er implementeret viser, at mellem 70- 80% af de alment praktiserende læger ændrer adfærd og nu udskriver billigere præparater.

Det betyder, at udgiften til BOB er tjent ind efter en kort periode. Så der er ingen tvivl om, at det betaler sig at give læger adgang til denne viden.

Fordele ved BOB:

  • De alment praktiserende læger får et overskueligt værktøj til at reducere omkostningerne til ordineret medicin – uden at deres ordinationsret bliver påvirket
  • Regionen får mulighed for at påvirke lægernes ordinationsadfærd.
  • Lægerne får mulighed for information om det bedste og billigste valg af medicin – lige nu og her.
  • Regionen får adgang til data, der præcis viser potentialet for økonomisk besparelse.

BOB hjælper derved både læger og Regioner med at synliggøre de potentielle besparelser, der er ved at ordinere et billigere præparat.