Capacity Management

Med løsninger designet til sundhedsvæsenet hjælper vi hospitaler med at levere den bedste pleje og sørger for at skabe koordinering mellem kapacitet og patientens behov.
Kontakt os idag

Hospitaler er helt afhængige af tilstrækkelig og korrekt kapacitet for at kunne give patienter pleje og behandling af høj kvalitet.

Vi taler dagligt om, at sundhedsvæsenet er under pres, men mindre om hvordan vi kan gøre noget ved det. Kapacitetsstyring sætter fokus på, hvordan man styrer efterspørgslen og planlægger bedre – ingen skal løbe hurtigere for at få enderne til at nå sammen.

LINK

Personaleplanlægning gjort nemmere og bedre

LINK er et værktøj til budget- og personaleplanlægning, der har kvaliteten i centrum og bygger bro mellem klinikernes fokus på patient og medarbejder, og økonomernes fokus på budgetoverholdelse.

Hvad er nyt i LINK?

 • Vi ser ud af forruden og drøfter fremtidig planlægning i stedet for historisk forbrug
 • Vi ser på forbruget for sidste uge i stedet for sidste måned
 • Vi ser på timer og vagter i stedet for lønforbrug i kroner
 • I stedet for blot at fokusere på at overholde budgettet, sikrer vi en ensartet planlægning og en optimering af fremmødet
  ….givet den budgetramme, der er til rådighed.

Resultater:

 • Langt bedre udnyttelse af medarbejdernes tid og kompetencer
 • Mere kvalitet i opgaveløsningen
 • Bedre økonomistyring
 • Eksempler på 10%-12% besparelser i lønomkostninger
 • Færre sygedage
 • Mere ledelsesbevidste ledere
 • Højere trivsel på arbejdspladsen

HOTflo

Specialiserede løsninger og unik indsigt

I tæt samarbejde med vores hollandske partner tilbyder vi rådgivning samt fleksible og fremtidssikrerede løsninger fra HOTflo. Der er løsninger til både ledelse og medarbejdere, som giver mulighed for at skabe scenarier, simulere kapacitetsbehov samt få et overblik i realtid over kapaciteten.

Vores store indsigt om markedet og hverdagen på hospitaler er din garanti for, at vi kan rådgive om valg af løsning, tilrette den efter specifikke behov, implementere den og løbende være sparringspartner.

Læs mere om løsningerne fra HOTflo her.

Kapacitetsstyring

Få overblik over kapacitet

Styring af kapacitet er alfa og omega for et hospital. IQVIA har i mere end 20 år udviklet løsninger til at optimere arbejdsgangene på danske hospitaler. En af de helt store aktuelle udfordringer er at have styr på sit patientflow, så man undgår overbelægning og understøtter en jævn belastning på afdelingerne. Til det formål har IQVIA i tæt samarbejde med klinikere og administrativt personale udviklet løsningen ”Kapacitetsoverblik”, der giver information om den aktuelle sengekapacitet.

Bedre koordinering og samarbejde mellem hospitalets afdelinger

”Kapacitetsoverblik” opfylder krav fra forskellige afdelinger og typer af medarbejdere. Løsningen består af tre moduler:

 • Indtastning: Her indtaster klinikere på akut- og sengeafdelinger data for en eller flere afdelinger
 • Overblik: Her kan klinikere og administrativt personale nemt se den forventede ledige kapacitet
 • Administration: Brugere med administrationsrettigheder håndterer her afdelinger og brugere

Mange hospitaler har en daglig kapacitetskonference. Her afløser ”Kapacitetsoverblikket” diverse Excel-ark og giver ét samlet overblik. Overbliksmodulet viser den forventede kapacitet for de næste 8 timer, delt ind i to-timers intervaller. Det er nemt for deltagerne på konferencen at danne sig et overblik, idet overbliksmodulet ved hjælp af farvekoder giver et grafisk overblik af den forventede kapacitet: Grøn signalerer ledig kapacitet, gul at der hverken er ledig kapacitet eller overbelægning og rød angiver overbelægning.

Kapacitetsoverblik

En fordel for såvel personale som patienter

Hvis systemet er opdateret med aktuelle data inden kapacitetskonferencen, er resultatet en hurtigt overstået konference, hvor deltagerne kan aftale de nødvendige justeringer i belægningen, så man udligner ledig kapacitet og overbelægning mellem afdelingerne. Det er både en fordel for personalet på afdelingerne og for patienterne.

Nemhed er et nøgleord for løsningen, og det gælder også implementering og drift. Løsningen tilgås online og kræver kun indtastning af afdelingens fælles log-in. Det giver mere tid til patienterne.

Hvordan beregner løsningen ledig kapacitet?

Brugerne af systemet indtaster:

 • Antal optagede senge
 • Antal isolationssenge
 • Forventet indtag af patienter fordelt på et antal intervaller
 • Antal forventede udskrivelser fordelt på et antal intervaller

På den baggrund udregner løsningen den forventede ledige kapacitet.