Performance Management

På tværs af sundhedssektoren stilles der stadig større krav til en ny adfærd med bedre performance og målopfyldelse. Business Intelligence er mere relevant end nogensinde før; om man er ansvarlig for en offentlig enhed såsom et hospital, en kommune eller en styrelse og skal producere samme eller mere effekt med færre ressourcer.