Data Visualization & Business Analytics

Hos IQVIA arbejder vi altså ikke kun med at indsamle data. Vi forsøger også at gøre dem tilgængelige på en måde, der gør dem forståelige – dermed kan der udarbejdes kvalificerede analyser.
Kontakt os idag

Data Visualisering

Hver dag bliver der genereret store mængder af data i jeres organisation. Men de data skaber ingen værdi, så længe de ikke er præsenteret på en måde, der skaber forståelse for de, der skal bruge dem.

God datavisualisering handler derfor om, at I får redskaberne, der kan hjælpe jer med at spotte trends og tendenser, få overblik over jeres nøgletal og få et bedre indblik i hvordan hver enkelt led i jeres organisation performer. Det giver jer mulighed for at optimere jeres processer og tage forskud på eventuelle problemstillinger. Lad os kommer med et par eksempler…

Gør det enkelt og forståeligt

Nogle gange er det den enkle løsning, der skaber det store overblik. Visualisering af data behøver ikke altid at være en kompliceret sag. Løsningen kan i nogle tilfælde handle om at lave simple justeringer i et regneark, så de tal og grafer, der kommer frem, bliver forståelige for flere end blot ophavsmanden til regnearket. Med andre ord; hvis der skal bruges en brugervejledning for at forstå systemet, så er opgaven ikke løst godt nok.

Vand på flaske blev løsningen på indlæggelser

I Vejle Kommune var man i mange år noget forundrede over det store antal indlæggelser af dehydrerede mennesker i særligt slutningen af maj måned. De havde ingen nærliggende forklaring – troede de. Men i dette tilfælde skulle svaret også findes et andet sted. For de personer, der kigger på tallene og økonomien, er ikke nødvendigvis de samme, der kan give svaret.

Man valgte derfor at gå til opgaven ved at visualisere de mange data, så de dermed blev mere forståelige for andre. Det resulterede i, at en medarbejder kunne komme med det input, at de mange indlæggelser kunne skyldes afviklingen af en større festival i kommunen. Og ganske rigtigt. Man gik derfor fra at have store omkostninger til indlæggelser, til nu at kunne forebygge disse med langt færre midler – i dette tilfælde 20.000 flasker vand.

Datavisualisering er altså ikke svaret alene, men det er nøglen til at lukke op for flere svarmuligheder. I Vejle Kommune handlede det om at gøre deres data tilgængelige for flere, så personer med lokal viden kunne byde ind med deres erfaringer og dermed foretage en analyse.

Teknologier

Vores valg af frontend teknologi afhænger af den samlede løsning og jeres behov. Vi har gode erfaringer med og kendskab til:

  • Targit 
  • Tableau 
  • Power BI
Læs Mere