Healthcare BI

Mere kvalitet i sundhedssektoren med Healthcare BI.
Kontakt os idag

Mere kvalitet i sundhedssektoren

Jeres udfordring er lige nu: I skal skabe mere kvalitet for de samme midler. Løsningen? Den er ikke langt væk. Igennem de sidste mange år har IQVIA skabt løsninger til det offentlige, særligt inden for sundhedssektoren.

Vi har derfor opnået en dyb indsigt i og ikke mindst forståelse for hvad produktivitet og effekt betyder for lige præcis jeres område. Svaret er ikke, at I skal løbe hurtigere, skære hjørner af eller på nogen måde gå på kompromis med jeres faglighed. Det skal tværtimod blive lettere at træffe de rigtige beslutninger i rette tid. Det kan ses på bundlinjen og ikke mindst mærkes hos patienterne, der vil opleve en bedre kvalitet i deres behandling.

Men hvad er så løsningen?

Efter mange års erfaring i sundhedssektoren kan vi konstatere, at det er en helt særligt datastruktur, der gør sig gældende i den danske sundhedssektor og det er derfor ikke uvæsentligt, hvordan man løser den udfordring.

Men vi kender branchen. Vi forstår de arbejdsprocesser, der er hele grundlaget for deres virke. Kombineret med vores viden om business intelligence, får vi en mere effektiv proces, der sikrer en bedre løsning. Tillad os at komme med et par eksempler:

Rigshospitalet

Rigshospitalet er Danmarks største hospital. Vi har i mange år haft et samarbejde med dem, hvor vi som teknisk leverandør af en business intelligence platform, har været med til at sikre, at de rigtige informationer har lettere ved at komme ud til de helt rigtige mennesker.

Det særlige ved Rigshospitalet er, at de grundet deres størrelse har ekstremt mange datakilder og mange forskellige brugere med forskellige behov. Derfor er de en organisation med megen høj kompleksitet.

Men fordi vi kender deres ‘forretning’ og er vant til at arbejde med deres typer af datakilder, har vi fået skabt en løsning til dem, der strukturerer og forenkler de mange data, som hospitalet arbejder med hver dag. I sidste ende betyder det, at de får de rette informationer frem til rette mand og ikke mindst i rette tid.

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

På Universitetssykehuset Nord-Norge havde man brug for en løsning, der ville gøre det lettere at styre hospitalets aktiviteter og ikke mindst sikre, at alle beslutninger blev taget på et velinformeret grundlag. De ville kort sagt gerne kunne træffe bedre beslutninger og ikke mindst lære af såvel egne fejl som gode resultater.

Vi har haft et fast samarbejde med UNN gennem længere tid. Vores indsigt i deres branche og vores dybdegående kendskab til deres datastruktur har gjort, at vi alle dage har haft en meget effektiv arbejdsproces.

Marit Lind, der er viceadministrerende direktør hos UNN, udtrykker det således: “Det er dejligt at arbejde sammen med nogen, der forstår hvad vi arbejder med.”

Hos UNN er man nu gået fra manuel migrering af data til automatiserede processer, der giver personalet dugfriske tal hver morgen. De er derfor bedre rustede til at komme på forkant med mulige brud på ventetidsgarantier og kan allokere personale til mere presserende områder. Dermed sikrer de, at patienten får en bedre kvalitet i sin behandling.