Universitetssykehuset Nord-Norge

Nordisk samarbejde om BI-løsning til Universitetssykehuset.
Kontakt os idag

I samarbejde med IQVIA har Universitetssykehuset, Nord-Norge (UNN) fået leveret en BI-løsning, der har mere end 10 integrationer til forskellige datakilder og mere end 200 nøgletal, der kan stilles til rådighed for de enkelte afdelinger og klinikker.

Fremtidens sygehus

De rette data og den rette brug af data kommer til at være et vigtigt økonomisk instrument i fremtidens sundhedssektor.

Derfor har Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø også valgt at investere i en it-løsning, der ville gøre det lettere at styre hospitalets aktiviteter og ikke mindst sikre, at alle beslutninger blev taget på et velinformeret grundlag. De ville kort sagt gerne kunne træffe bedre beslutninger og ikke mindst lære af såvel egne fejl som gode resultater. 

IQVIA har haft et fast samarbejde med UNN gennem længere tid. Vores indsigt i deres branche og vores dybdegående kendskab til deres datastruktur har gjort, at vi alle dage har haft en meget effektiv arbejdsproces. 

Marit Lind, der er viceadministrerende direktør hos UNN, udtrykker det således:

“Det er dejligt at arbejde sammen med nogen, der forstår, hvad vi arbejder med.”

Hos UNN er man altså nu gået fra manuel migrering af data til automatiserede processer, der giver personalet dugfriske tal hver morgen. De er derfor bedre rustede til at komme på forkant med mulige brud på ventetidsgarantier og kan allokere personale til mere presserende områder. Dermed sikrer de, at patienten får en bedre kvalitet i sin behandling.