Understøtte effektivitet

Er målet flere eller færre patientbehandlinger? Og kan man være effektiv uden at gå på kompromis med kvaliteten? Bør gå hånd i hånd!

Kontakt os idag

Effektivitet og kvalitet bør gå hånd i hånd.

Effektivitet og kvalitet er to ting, der bør og skal hænge sammen. Særligt når det handler om sundhedssektoren.

At have udført 'flere' af en type operationer kan være én måde at måle effektivitet på. Når man får mere fra hånden må det jo alt andet lige betyde, at man også har været mere effektiv. Forskellen ligger dog i produktet, hvorfor vi tænker, at parameteren vel nærmere bør være, om man har produceret flere raske patienter frem for blot at have behandlet flere?

Oplyste medarbejdere og effektiv levering af ledelsesinformation

Svaret er ikke nødvendigvis, at man skal have færre operationer og behandlinger, men fokus bør i stedet være på kvaliteten i behandlingen. I sidste ende betyder det nok alligevel færre patientforløb. Sætter man fokus på at forbedre processerne i et behandlingsforløb, får man også et sundhedsvæsen, der er mere effektivt, og som producerer raske patienter frem for kommende genindlæggelser.

En del af løsningen er bedre oplyste medarbejdere. En medarbejder, der kender til sin egen produktivitet og kvalitet, og som kan se det i lyset af andres, betyder en bedre medarbejder, der leverer en bedre kvalitet. De fleste vil gerne forbedre sig, lære nye behandlingsmetoder og give patienten en bedre behandling.

Løsningen ligger naturligvis også i at træffe de rette beslutninger. Med en BI-løsning fra IQVIA bliver data anskueliggjort på en hurtigere og mere effektiv måde. Effektivitet behøver ikke at betyde, at man gør tingene så hurtigt, at man går på kompromis med kvaliteten, det handler mere om, at man bruger sine ressourcer fornuftigt. Adgang til den rette data og en god visualisering giver et velinformeret grundlag at træffe beslutninger ud fra.