Rigshospitalet

Business Intelligence på Danmarks største hospital.
Kontakt os idag

Rigshospitalet er Danmarks største hospital. Vi har i mange år haft et samarbejde med dem, hvor vi som teknisk leverandør af en business intelligence platform, har været med til at sikre, at de rigtige informationer har lettere ved at komme ud til de helt rigtige mennesker.

Det særlige ved Rigshospitalet er, at de grundet deres størrelse har ekstremt mange datakilder og mange forskellige brugere med forskellige behov. Derfor er de en organisation med megen høj kompleksiteten.

Men fordi vi kender deres ‘forretning’ og er vant til at arbejde med deres typer af datakilder, har vi fået skabt en løsning til dem, der strukturerer og forenkler de mange data, som hospitalet arbejder med hver dag. I sidste ende betyder det, at de får de rette informationer frem til rette mand og ikke mindst i rette tid.

Et datawarehouse, en masse informationer!

Den løbende drift af et hospital kræver, at der er tilgængelige informationer for ledelserne på alle niveauer.

Et rigtigt beslutningsgrundlag er et velinformeret et af slagsen. Med de rette informationer for hånden, og præsenteret på en måde, hvor man kan se skoven for bare træer, da har man et stærkt udgangspunkt. En business intelligence løsning kan være med til at skabe lige præcis de rammer. Hos Rigshospitalet har de, med deres business intelligence løsning, fået mulighed for, at der løbende kan fokuseres på at kvalificere og optimere behandlingen, samtidigt med at de ressourcer, der er tilstede, udnyttes optimalt.

Den rette data

Siden starten af projektet har det været afgørende at kunne levere informationer fra de vigtigste systemer såsom økonomi, aktivitet, laboratoriedata etc. fra et samlet sted og dermed øge tilgængeligheden af informationerne samtidig med, at kvaliteten af informationerne kan sikres i forhold til anvendelsen i ledelsesmæssige sammenhænge.

Det største datawarehouse

IQVIA har siden 1999 opbygget Rigshospitalets datawarehouse så det nu er det største datawarehouse i sundhedssektoren og samtidig et af de mest omfangsrige datawarehouses i de den danske hospitalssektor. Vores rolle er dels at fungere som teknisk specialist i forhold til udvikling af datawarehouset, samtidigt med at vi indgår som en aktiv del af den daglige drift, opdatering og vedligeholdelse af løsningen.

Det betyder, at Rigshospitalet i dag har et velfungerende datawarehouse med fokus på økonomi og aktiviteter indeholdende informationer, der dækker alle dele af produktion og omkostningsstrukturer. Datawarehouset indgår i ledelsesbeslutninger på tværs af hele hospitalet og har dermed været medvirkende til at kunne understøtte Rigshospitalets flotte resultater de seneste år.