Region Syddanmark

Med Cetreas CCL4-tavler har man i Region Syddanmark fået overblikket. Med hjælp fra IQVIA får de nu de informationer, der sikrer dem mere kvalitet i alle henseender.
Kontakt os idag

Ledelsesinformation på højt niveau i Region Syddanmark

Som udgangspunkt har Region Syddanmark siden dannelsen af regionen haft som overordnet målsætning at kunne levere relevant ledelsesinformation til hospitalerne via et centralt system, som kan understøtte forskellighederne i kravene for hospitaler og afdelinger, samtidig med at forskellige teknologiske adgange skal kunne understøttes.

I forbindelse med kommunalreformen foregik der en sammenlægning af løsninger fra de tidligere amter. Dette har betydet, at de forskellige lokale ledelsesinformationssystemer skulle håndteres, samtidigt med at der skulle opbygges en fælles platform, der har mulighed for kunne levere både nøgletalsrapportering og analytisk kapacitet, samtidigt med at de eksisterende løsninger på hospitalernes fordele helst ikke skulle mistes.

Leverancen

Det har været afgørende for opbygningen af det fælles ledelsesinformationssystem for Region Syddanmark at opbygge en løsning, som kunne levere en fleksibel mulighed for at opstille og publicere nøgletal til styring af hospitalsvæsenet og samtidig hermed skal kunne levere en mulighed for at brugerne har mulighed for at skaffe sig adgang til standardrapporter og analytiske værktøjer.

I den sammenhæng har IQVIA leveret et ledelsesoverblik, som viser nøgletallene der er opbygget som en .Net applikation og som har en underliggende funktionalitet, der viser eksempelvis økonomirapportering opbygget i MS Reporting Services for nogle af hospitalerne, samtidigt med at der leveres både standardrapportering og analysemuligheder via Targit på en bred pallette af informationer herunder både lønoplysninger og aktivitetsoplysninger.

Således har IQVIA kompetencer inden for både ledelsesinformation og nøgletal været anvendt samtidigt med at vores tekniske kompetencer på tværs af både Microsoft-platformen og Targit har været i spil. Herudover har det været en væsentlig kompetence at kunne levere en platform som fortsat giver de enkelte hospitaler mulighed for at udnytte de specifikke informationsstrukturer der var afgørende for dem.

Værdi

Region Syddanmark, har siden 2007 haft et samlet ledelsesoverblik, som har givet dem mulighed for at publicere og kommunikere relevante nøgletal på tværs af organisationen samtidigt med at der er skabt en samlet adgang til tværgående informationer for de enkelte hospitaler og analyseenheder.