Psykiatrisk Center Sct. Hans

Kvaliteten i centrum på Sct. Hans Hospital.
Kontakt os idag

Hvordan reducerer man udgifter til medicintilskud samtidig med at man bevarer den gode kvalitet?

På Sct. Hans Hospital har man implementeret et værktøj til budget- og vagtplanlægning, der har kvaliteten i centrum.

Bedre ressourceanvendelse til gavn for såvel medarbejdere som patienter

Hos Psykiatrisk Center Sct. Hans tager man sig af en gruppe patienter, der kræver en helt særlig pleje og behandling, hvorfor vagtplanlægningen ofte var et kompliceret puslespil. For hvordan sikrer man kvalitet uden at sprænge de økonomiske rammer?

Med LINK har Psykiatrisk center Sct. Hans udviklet en systemunderstøtning med klinikken, som målgruppe. Tanken har været at skabe et dialogværktøj til klinikken og et værktøj bygget på klinikkens egne data. En af LINK-arbejdsgruppens arbejdshypoteser har været, at klinikken hidtil overvejende har sparet sig til budgetoverholdelse med fx højt sygefravær som resultat, og lavt tilstedevær hos patienterne, som konsekvens. Med LINK forsøges at gøre op med traditionen om at anerkende budgetoverholdelse uden større indblik i detaljen i ressourceanvendelsen.

"Målsætningen har derfor været at sikre, at enhver ledelsesbeslutning træffes på oplyst grundlag", udtaler Centerchef Bo Andersen. Som stab skal vi blive bedre til at forstå virkeligheden i klinikken, og der igennem sikre rette ressource til rette funktion og opgave, fortsætter han. LINK sætter ledelse på dagsordenen, men i en form, som tager afsæt i den daglige planlægning på laveste organisationsniveau. Styringsvinklen er organisationen laveste niveau; klinikkens egne data, daglige planlægning, lønbudget. Med udgangspunkt i klinikken som disponent, giver LINK et her-og-nu overblik over konsekvenserne af de daglige ledelses- og planlægningsmæssige beslutninger… og det er endog uden skulle afvente data fra diverse stabsfunktioner, idet systemet opdateres efter behov af brugeren selv.

En løsning der også ser fremad

LINK bygger ikke alene på bagudrettede data, som en del af en erfaringsopsamling, men kigger ligeledes fremadrettet. Dette betyder, at klinikken kan agere inden planlægningen og den ledelsesmæssige beslutning bliver effektueret i et kroneforbrug.

”At nå hertil er en læringsproces for flere dele af organisationen, men vi tror på at det er vejen frem og at der ligger et stort potentiale og venter på os.”

Intentionen har derfor været at skabe større ledelsesmæssig forståelse og indblik i lønbudgettets detaljer samt de forventninger, der implicit kan ligge i et lønbudget. Intentionen har ligeledes været at stille skarp på de styringsmæssige konsekvenser af den daglige planlægning. Den overordnede intention har kort og godt været; Et bedre afsæt for at blive herre i eget hus, et bedre afsæt for de daglige ledelsesbeslutninger og ikke mindst en bedre ressourceanvendelse til gavn for såvel medarbejdere som patienter.

Læs mere om LINK her