Hospitaler og Regioner

Der skal effektiviseres i det danske sundhedsvæsen og skabes mere kvalitet! Men hvordan gør man det uden at gå på kompromis med kvaliteten?
Kontakt os idag

Vi har arbejdet med sundhedsvæsenet siden 2000 og kender derfor til de problemstillinger, man ofte støder på. For mange systemer, der ikke taler sammen, et øget pres på at minimere ventetider samt få patienterne hurtigere i behandling. Men når ikke man har de rette værktøjer, til at få det til at ske, så kan det virke håbløst.

Bedre patientbehandling og minimering af genindlæggelser er ikke bare sund fornuft og god økonomi, det giver i sidste ende også en langt bedre patientoplevelse. Vejen til den gode patientoplevelse er belagt med data. Data giver overblik, og med overblikket ser man helheden ligeså vel som de afstikkere, der måske burde have været første prioritet i første omgang.

Hvad angår datakilderne er der ikke så meget nyt. Det er de samme, som I allerede arbejder med. Men løsningen ligger i måden, som de data bliver bearbejdet, og måske vigtigst af alt, hvordan de taler sammen.

Vejen til den gode patientoplevelse er belagt med data

Odense Universitetshospital
Odense Universitetshospital har med kræftpakkerne sat fokus på overholdelse af ventetider. En løsning fra IQVIA sikrer nu rettidighed og en bedre styring af den daglige arbejdsgang.

Region Midt
IQVIA har udviklet og implementeret et styringsværktøj til Region Midtjylland, der via overskuelig grafik viser hvordan mål og udviklingsindsatser hænger sammen.

Region Sjælland
Med løsningen BOB (Bedst og Billigst) har man i Region Sjælland sparet millioner på udgifter til medicin uden at gå på kompromis med kliniske retningslinjer og kvalitet.

Region Hovedstaden
For Region Hovedstaden har vi opbygget og implementeret et fælles ledelsesinformationssystem på tværs af afdelinger, hospitaler og regionen. Det sikrer grundlaget for mere effektiv ledelse.